ALUE- JA ELINKEINOKEHITTÄMINEN

Aluekehittäminen varmistaa Äänekosken kilpailukykyä ja hyvinvointia. Se perustuu suunnitelmiin, ohjelmiin ja toimenpiteisiin, joilla pyritään parantamaan julkisten yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden elinoloja ja vahvistetaan koko maakunnan elinvoimaisuutta. Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kasvukäytävä muodostaa kaupunkiseudun, jolla on tärkeä rooli maakunnan elinvoimaisuuden kehittäjänä.

Kehittämisen tavoitteena on osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuva taloudellinen kasvu, elinkeinotoiminnan kehitys ja paras mahdollinen työllisyys sekä myönteinen alueellinen kehitys.

Aluekehittämistyötä tehdään yhdessä valtion alueviranomaisten, Keski-Suomen Liiton, kuntien, muiden kehittämisyhtiöiden, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kanssa.

Alue- ja elinkeinokehittämissuunnitelmat ja -toimet on kirjattu Ääneseudun Kehitys Oy:n ja Äänekosken kaupungin strategiaan, joita Ääneseudun Kehitys Oy toteutaa erilaisin hankkein.