ÄÄnekosken maaseutumatkailuhanke 

Äänekosken maaseutumatkailun kehittämishankkeessa on täydennetty matkailun toimijoiden tietoja ja taitoja, lisätty maaseudun matkailutoimijoiden verkostoitumista, selvitetty Äänekosken maaseutumatkailun tilaa, kehitetty matkailusta tiedottamista ja tiedotettu. 

Hanke muutti suhtautumisen Äänekosken matkailuun  

Hankkeen yleistavoite oli tehdä Äänekosken matkailu näkyväksi ja parantaa sekä kaupunkilaisten, päättäjien että matkailukentän asennetta matkailua kohtaan.

Tässä onnistuttiin käyttämällä useita eri keinoja ja työkaluja matkalun tutkimisesta Äänekosken eri osien esillenostamiseen, keskinäisestä tutustumisesta Facebookiin, tapahtumista lehtijuttuihin. 

Matkailututkimus 

Äänekosken maaseutumatkailuhankkeessa tutkittiin ensimmäistä kertaa Äänekosken matkailun tilaa sekä tilastollisesti että kyselyin ja haastatteluin.

Äänekosken matkailusta suuri osa on ollut piilossa. Tutkimus toi esille sekä mökkiläisten vaikutuksia, tapahtumamatkailua, luontomatkailua, urheilumatkailua että teollisuusmatkailua Äänekoskella. 

Lue tutkimuksen raportti, linkki alla luvussa Materiaaleja ja julkaisuja.  

Runsaasti tapahtumia 

Hanke järjesti itse tai osallistui kaikkiaan noin 77 tapahtumaan. Hankkeessa toteutettiin kuusi opintomatkaa, useita matkailun työpajoja käytännönläheisistä teemoista, yhdeksän kaikille matkailun toimijoille avointa matkailuiltaa, kahdeksan Äänekoski-tutuksi luentoa Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistyksen ja useiden paikallisten toimijoiden kanssa, paikallisopaskurssi yhdessä Koskelan kansalaisopiston kanssa, Matka- ja Retkelle-messuosastot sekä paljon muuta.

Tapahtumiin osallistui joka Äänekosken kolkalta ja vähän kaupungin ulkopuoleltakin yhteensä 1377 ihmistä (osin päällekkäisiä, koska jokainen osallistuminen lasketaan eri ihmiseksi). Pelkästään Äänekoski tutuksi -luennoille osallistui nimilistojen mukaan 474 ihmistä.

Lisäksi hanke ja Äänekosken matkailutarjonta näkyivät useissa isoissa tapahtumissa Suviseuroista Neste Ralleihin. Hankkeen kokoama matkailukansio on toiminut majoitus- ja infokansiona kymmenissä eri kohteissa ja sen pohjalta on jalostettu tietoa mm. uusille www.visitaanekoski.fi-sivuille.   

Hankkeen koulutuksiin, matkailuiltoihin jne. ovat olleet tervetulleita Äänekosken maaseutualueiden yritykset ja yhdistykset, tapahtumien järjestäjät, virkamiehet ja päättäjät sekä ihan vain vaikkapa matkailuyrittäjyyttä harkitsevat.

Matkailun kehittäminen jatkuu 

Maaseutumatkailuhankkeen jälkeen kehittämistä on jatkamassa Biotaloudesta vetovoimaa matkailuun -hanke. Äänekosken kaupunki on palkkaamassa matkailu- ja markkinointivastaavan. Lisäksi Äänekoski on 1.1.2019 lähtien mukana Visit Jyväskylä- ja Lakeland-markkinointiyhteistyössä. Matkailun kehittäminen Äänekoskella jatkuu!  

 

Materiaaleja ja julkaisuja  

 

Loppuraportti 

Hankkeen aloittama Visit Äänekoski -Facebook-sivusto jatkaa toimintaansa Äänekosken kaupungin matkailun tiedotuskanavana. Visitaanekoski.fi-sivut on avattu 12.12.2018.

Seuraa ja tykkää! :)  www.facebook.com/visitaanekoski 

 

Hankefaktaa

Leader Viisari ry:n rahoittaman hankkeen on hallinnoinut Ääneseudun Kehitys Oy. Hanke on toiminut koko Äänekosken alueella lukuun ottamatta Äänekosken kaupungin keskustaa, kts. kuva:

Hyväksytty toteutusaika: 1.2.2016 - 31.5.2018, jatkoaika 30.9.2018 asti. Hanke on loppunut.  

Kokonaisbudjetti:199 994 euroa, josta

  • EU:n ja Suomen valtion tukea 143 996 euroa
  • Äänekosken kaupungin rahoitusta 35 999 euroa ja
  • yksityistä rahoitusta 10 % eli 19 999 euroa.

 

Seurantaryhmä 

  • Puheenjohtaja, hallinnoijan edustaja, Ääneseudun Kehitys Oy Sari Åkerlund (varalla Sakari Aho-Pynttäri)
  • Sihteeri, Äänekosken maaseutumatkailuhankkeen projektipäällikkö Outi Raatikainen
  • Kaupungin edustaja Markku Auvinen
  • Rahoittajan edustaja, Viisari ry/ Konginkankaan kyläyhdistys ry Mervi Oksanen
  • Alan edustaja, Tmi Matti Leppänen/Viljo’s Matti Leppänen
  • Alan edustaja, Kartano Kievari Nina Rissanen
  • Alan edustaja, Majoitus ja Kalastus Vonkale Oy Antti Venninen

 

Lisätietoja 

Projektipäällikkö Outi Raatikainen
Puh. 040 1951230
outi raatikainen at aanekoski.fi

Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski (kaupungintalo)