Äänekosken matkailututkimus

 

 Matilanvirtaa entisen lossin kohdalla. Kuva Outi Raatikainen.

 

Äänekosken matkailututkimus 

Äänekosken matkailua tutkittiin vuoden 2017 ajan kyselyin, haastatteluin ja tilastoin. Tutkimus sisältyi Äänekosken maaseutumatkailuhankkeeseen, jota EU:n maaseuturahastosta rahoittaa Leader Viisari. Tutkimuksen toteutti FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Haastattelut toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia.

 

Tutkimuksen mukaan Äänekosken välitön matkailutulo on 17,5 miljoonaa euroa ja välitön työllisyys 91 henkilötyövuotta. Välillinen matkailutulo mukaan luettuna Äänekoski saa matkailusta 26,5 miljoonaa euroa. Työllisyysvaikutus on kaikkiaan 131 henkilötyövuotta, mikä matkailun sesonkiluonteisuuden johdosta tarkoittaa, että huomattavasti useampi ihminen Äänekoskella saa ainakin osan vuotta leipänsä matkailusta. 

Matkailun osuus Äänekosken kaikkien yritysten liikevaihdosta on 1,3 % ja henkilötyövuosista 2 %. Jos laskelmista jätetään pois suurteollisuus, matkailun osuus liikevaihdosta on 2,9 % ja henkilötyövuosista 2,8 %.

Iso osa Äänekosken matkailua on päiväkävijöitä ja työmatkailua. Mökkeily on tärkä osa paikkakunnan matkailua. Äänekoskella on yli 2500 mökkiä, joista noin 1160 omistaja on muualta. Keskimäärin mökilä oleili yli 2 henkilöä 77 yötä vuodessa. 

Lue koko tutkimus! 

 

Taustaa  

Äänekosken matkailun kehittämiseksi tarvitaan konkreettista tietoa. Siksi 2017 on tutkittu sekä yöpyviä matkailijoita, päiväkävijöitä, mökkiläisiä, matkailussa toimivia yrityksiä että yhdistyksiä, jotka toimivat esim. tapahtumanjärjestäjinä.

Äänekoskella suurin osa matkailutoimijoista on pieniä, lähinnä maaseutu- ja luontoyrittäjiä sekä kylätoimintaa. Vilkkain matkailukohde Äänekoskella on Hirvaskankaan ABC. Muita matkailutoimijoita ovat mm. Hotelli Hirvi ja Hotelli Keitele, Kartano Kievari, SF-Caravan Lintulahti, Kapeenkoski sekä Majoitus ja kalastus Vonkale. Tunnetuin tapahtuma on Keitelejazz. 

 

Peruskäsitteitä 

Matkailijalla tarkoitetaan yöpyvää matkailijaa, joka viettää vähintään yhden yön Äänekoskella (Äänekoski = keskusta, Suolahti, Sumiainen, Konginkangas ja muut kylät).

Yöpyminen voi olla joko maksullista (hotellit, vuokramökit ym.) tai maksutonta (esim. sukulais- ja mökkivierailut). Matkailija, joka ei yövy yhtään kertaan matkansa aikana, on päivämatkailija tai päiväkävijä.

Säännöllinen työssäkäynti toiselta paikkakunnalta ei ole matkailua, mutta kertaluonteinen työmatka on. Mökkeily on matkailua, kun se tapahtuu toiselta paikkakunnalta, vaikka matkustaminen olisi säännöllistäkin. 

 

Äänekosken matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2016

TAK (Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy) laati Ääneseudun matkailun tulo- ja työllisyysraportin. Se on tehty vuoden 2015 tilastojen perusteella. Tuolloin biotuotetehtaan rakentajat eivät vielä vaikuttaneet alueen matkailutuloon kuten 2016-2017. 

Matkailutoiminnasta ja -tulosta jää paljon piiloon. Siksi tilastotutkimuksessa osa on arviota, joka perustuu laskennallisesti esim. vastaavilla paikkakunnilla aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, valtakunnallisiin rajahaastatteluihin jne. Tältä pohjalta matkailijoita laskettiin vuonna 2015 Äänekoskella käyneen noin 244 000. 

TAK:n tutkimuksen valossa matkailu on Äänekoskella kohtuullisella tasolla. Raportin mukaan Äänekoski sai matkailijoilta vuonna 2015 matkailutuloa noin 12 miljoonaa euroa. Suurimmat matkailun hyötyjät ovat majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä vähittäiskauppa.

Matkailu työllisti Äänekoskella 85 henkilötyövuotta ja kerrytti Äänekoskelle tuloveroa noin 398 000 euroa. 

Kapeenkosken koskikelkkailua talvella kuva Mikko Lemmetti

Lisätietoja 

Ääneseudun Kehitys Oy on toteuttanut matkailututkimuksen yhdessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. Tutkimus on osa Äänekosken maaseutumatkailuhanketta, joka on saanut Leader-rahoitusta.

Lisätietoja
• Outi Raatikainen, Ääneseudun Kehitys Oy, puh. 040 1951230, outi.raatikainen at aanekoski.fi
• Pauli Santala, FCG, puh. 050 556 5272, pauli.santala at fcg.fi

Kuvat 

  • Kesäkuva Matilanvirralta. Kuvaaja Outi Raatikainen. 
  • Talvikuva Kapeenkoskelta. Kuvaaja Mikko Lemmetti. 

Takaisin »