Äänekosken matkailua tutkitaan

  Matilanvirtaa entisen lossin kohdalla. Kuva Outi Raatikainen.

 

Äänekosken matkailututkimus 

Äänekosken matkailun kehittämiseksi tarvitaan konkreettista tietoa ja palautetta. Siksi vuoden 2017 aikana haastatellaan sekä matkailijoita että matkailun tuottajia ja muita toimijoita.

Matkailijoiksi lasketaan paikkakunnan ulkopuolelta tulevat päiväkävijät, mökkimajoittujat, tuttavien luokse matkustavat ja työmatkalaiset.i. 

Tutkimuksen toteuttavat Äänekosken maaseutumatkailuhanke ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Haastattelut toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia. 

 

Äänekosken matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 

Ääneseudun matkailun tulo- ja työllisyysraportti julkaistiin alkuvuonna 2017. Se on tehty vuoden 2015 tilastojen perusteella. Tuolloin biotuotetehtaan rakentajat eivät vielä vaikuttaneet alueen matkailutuloon kuten 2016-2017. 

Äänekoskella suurin osa matkailutoimijoista on pieniä, lähinnä kylätoimintaa sekä maaseutu- ja luontoyrittäjiä. Vilkkain matkailukohde Äänekoskella on Hirvaskankaan ABC. Myös Hotelli Hirvi, Hotelli Keitele, Kartano Kievari tansseineen ja kesäteattereineen sekä SF Caravan Lintulahti ovat paikkakunnalla isoja matkailutoimijoita. 

Koska valtakunnallisissa tilastoissa Äänekoskesta tilastoidaan vain viiden yrityksen yöpymiset, matkailutoiminnasta ja -tulosta jää paljon piiloon. Siksi tilastotutkimuksessa iso osa on arviota, joka perustuu laskennallisesti esim. vastaavilla paikkakunnilla tehtyihin tarkempiin tutkimuksiin, rajahaastatteluihin jne. Tältä pohjalta matkailijoita laskettiin vuonna 2015 Äänekoskella käyneen noin 244 000. 

Tilastojen valossa matkailu on Äänekoskella kohtuullisella tasolla. Raportin mukaan Äänekoski sai matkailijoilta vuonna 2015 matkailutuloa noin 12 miljoonaa euroa. Suurimmat matkailun hyötyjät ovat majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä vähittäiskauppa.

Matkailu työllistää Äänekoskella 85 henkilötyövuotta ja kerryttää Äänekoskelle tuloveroa noin 398 000 euroa. 

 

Konkreettista tietoa kaivataan vielä

Äänekosken matkailun kehittämiseksi tarvitaan tarkempaa, käytännönläheistä, tutkittua tietoa päätöksenteon, tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi.

Matkailututkimus kattaa kaikki matkailutoimijat, joita ovat mm. matkailuyrittäjät, tapahtumajärjestäjät, vapaa-ajan asuntojen vuokraajat sekä näiden asiakkaat, loma-asukkaat ja tapahtumakävijät.

Tutkimus on aloitettu toukokuussa 2017 matkailijahaastatteluilla, joita on tehty pitkin kesää. 

Tulokset ovat valmiina joulukuussa 2017.  Kapeenkosken koskikelkkailua talvella kuva Mikko Lemmetti

Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä käytetään pohjoismaista tulo- ja menomenetelmää, joka on yleisimmin käytetty menetelmä Suomessa. Se noudattaa TEM:n suosituksia matkailutulon määrittämisestä.

Äänekosken matkailutuloselvitys laaditaan yritys- ja mökinomistajakyselyjen sekä matkailijahaastattelujen avulla. Lisäksi tietoja täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla.

Lisätietoja 

Ääneseudun Kehitys Oy toteuttaa matkailututkimuksen yhdessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. Tutkimus on osa Äänekosken maaseutumatkailuhanketta, joka on saanut Leader-rahoitusta.

Lisätietoja
• Outi Raatikainen, Ääneseudun Kehitys Oy, puh. 040 1951230, outi.raatikainen at aanekoski.fi
• Pauli Santala, FCG, puh. 050 556 5272, pauli.santala at fcg.fi

Kuvat 

  • Kesäkuva Matilanvirralta. Kuvaaja Outi Raatikainen. 
  • Talvikuva Kapeenkoskelta. Kuvaaja Mikko Lemmetti. 

Takaisin »