Toimivat yritykset - Yrityksen kasvu ja kehittäminen

Oletko loikkaamassa uudelle tasolle? Tarvitsetko apua rahoitukseen ja osaamisen kehittämiseen?

 

Rahoitus 

Minkälaisesta rahoituksesta olet kiinnostunut? Tarjolla on yleensä useampia vaihtoehtoja riippuen käyttökohteesta.

Kansallisesti yritysten rahoitusta tarjoavat muun muassa Tekes, Finnvera ja FiBAN

 

Osaaminen

Tarvitsetko lisää osaamista? Haluatko kouluttautua uudestaan?

Voit suorittaa näyttötutkintona perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Poken ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.

Lisäksi voit suorittaa lyhytkursseina mm. tulityö-, työturvallisuus-, anniskelulupa- ja ensiapukorttikoulutuksen.

Pohjoisen Keski-Suomen oppisopimuskeskuksen kautta voit opiskella itsellesi joustavasti ammatin työssä, vaikka omassa työpaikassasi. Yli 350 tutkinnon joukosta löytyy vaihtoehtoja.

Yrittäjä voi kouluttaa työntekijäänsä yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Yhteishankintakoulutukseen yrittäjä tai yrittäjäksi ryhtyvä voi osallistua työntekijänsä rinnalla. 

Rekrykoulutuksen kautta voit löytää ammattitaitoisia työntekijöitä. Täsmäkoulutuksessa yrityksen tarpeisiin räätälöidään ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Muutoskoulutuksessa työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan.

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta. Koulutus vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen opetussisältöjä ja on usein ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää. Koulutuksen tavoitteena on parantaa työhön sijoittumisedellytyksiä. Koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä sisältäen usein myös työssä oppimista. Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

Koulutusta on saatavilla myös ELY-keskusten asiantuntijapalveluiden kautta.